Gwarantuje wysoką jakość usług oraz konkurencyjne ceny
Cennik usług

Opłaty za oferowane przez Biuro usługi ustalam indywidualnie dla każdego Klienta, z którym nawiązana zostanie współpraca. Ceny usług zależą przede wszystkim od rodzaju zlecenia i przyjętego modelu współpracy, a także nakładu czasu niezbędnego przy realizacji powierzonych mi zadań.

Przy ustalaniu ostatecznego poziomu ceny usługi analizuję sytuację konkretnego podmiotu gospodarczego, w tym biorę pod uwagę m. in. takie czynniki jak:

  • formę prawna przedsięwzięcia gospodarczego (działalność indywidualna, spółka cywilna, sp. z o.o., stowarzyszenie itp.),
  • formę opodatkowania działalności (ryczałt, książka przychodów i rozchodów, pełna księgowość),
  • ilość dokumentów księgowych w miesiącu,
  • ilość zatrudnianych osób i rotację w zatrudnieniu,
  • wybrany model współpracy (czy w siedzibie Biura, czy w siedzibie Podatnika)
  • inne (czy firma jest podatnikiem VAT, czy prowadzone są transakcje zagraniczne itp.).

W każdym przypadku, przy zawieraniu umowy z Klientem staram się ustalić cenę konkurencyjną i zapewnić jej stałą wysokość w całym okresie trwania umowy.

Klientom, którzy zdecydują się powierzyć mi swoje sprawy, oferuję bezpłatny dojazd po dokumenty i ich odbiór w siedzibie firmy.

W celu uzyskania szerszej informacji na temat warunków współpracy, zapraszam na konsultacje. Aby ustalić termin i miejsce spotkania proszę o kontakt telefoniczny lub drogą e-mail.

strona główna oferta biura cennik usług kontakt